Asit tankı farklı türdeki asit stoklamaları için üretilen, belirli konsantre ve stok sıcaklık değerine göre dayanım gösteren ürünlerdir. Polietilen veya vinylester olarak üretimi sağlanabilen asit tankları için yatay silindirik, dikey silindirik, silo tip ve prizmatik olarak ürün çeşitleri bulunmaktadır.

Asit Tankı

Asit Tankı Çeşitleri

Asit tankı üretimlerimiz polietilen, vinylester (fiberglas) ve fiberglas kaplamalı pvc olarak sağlanmaktadır.

Polietilen Asit Tankları

Polietilen su depolarının asit konsantre oranına göre daha kalın üretilen asit tanklarıdır. Polietilen herhangi bir kimyasal ile tepkimeye girmemesi asit stoklaması içinde kullanıma olanak sağlar.
Polietilen asit tankı ürünleri yatay olarak 5000 litreye kadar, dikey olarak 25000 litreye kadar üretilmektedir. Ayrıca silo ve silo salamura tank olarakta üretim sağlanabilmektedir. Polietilen su depolarında da olduğu gibi polietilen asit tanklarının üretimi monoblok yani tek parça olarak sağlanır. Ayrıca ürün ölçü ve hacimleri değiştirilemez.

Silo Tankları

Ürün Ölçüleri

Bilinmesi Gerekenler

Vinylester (Fiberglas) Asit Tankları

Belirli konsantre oranı ve stok sıcaklık değerine göre üretimi sağlanan vinylester asit tankları, farklı asit türleri için farklı konsantre değerlerinde dayanım göstermektedir.
Vinylester asit tankları farklı ölçülerde ve detaylarda üretilebilmektedir. Silo tank, prizmatik tank, taşkan havuzu, yatay veya dikey silindirik olarak ürün imalatı sağlanabilmektedir.

Vinylester Asit Tank Detayları

PVC Asit Tankları FRP Kaplamalı

PVC tehlikeli asit türleri için kullanılan yatay veya dikey silindirik olarak üretilebilen asit tanklarıdır. PVC tankların kırılgan yapısı sebebi ile FRP kaplama gerçekleştirilerek ürün kırılganlığı giderilir. PVC asit tankları için stok sıcaklık değeri kesinlikle 45 dereceyi geçmemelidir. PVC asit tankları 4 aşamada üretilmektedir.

PVC Asit Tankı Üretim Aşamaları

1.AŞAMA 2.AŞAMA 3.AŞAMA 4.AŞAMA
PVC plakaların istenilen ölçülerde silindirik hale getirilerek birbirine kaynatılmasıdır. PVC parlak yüzeyinin aşındırılarak FRP kaplamaya elverişli hale getirilmesidir. Aşındırılan yüzeyin depo hacmine göre belirli bir kalınlıkta kaplam işlemidir. Ürün temizlenip boyandıktan sonra ekipmanları takılır ve sevkiyatı sağlanır.
3 Ton PVC Asit Tankı
PVC Tank Aşındırma Aşaması
PVC Tank Kaplama Aşaması
PVC Tank Son Aşama

PVC Asit Tankı Görselleri