Atık su arıtma tankı fiberglas üretim olup, manuel olarak filtreleme sağlamaktadır. Herhangi bir pompa ve elektrik kullanımı gerekmeden, depo içerisinde biriken atık suların katı atıklardan filtre edilerek suyun geri dönüşümünü sağlar.

Atık Su Arıtma Tankı Özellikleri

 1. Fiberglas üretimidir.
 2. Toprak altına mukavemetlidir.
 3. Deformasyona uğramaz.
 4. Uzun ömürlüdür.
 5. Paslanma yapmaz.

Atık Su Arıtma Tankı Avantajları

 1. Elektrik tüketimi yoktur.
 2. Pompa kullanımı yoktur.
 3. Yıllık bakım maliyeti yoktur.
 4. Vidanjör maliyetlerinizi düşürür.
 5. Atık suların bahçe sulaması veya geri kazandırılması için olanak sağlar.

Bilinmesi Gerekenler

Atık su arıtma tankı pompa veya kimyasal takviyesi olmadan %100 geri dönüşüm sağlamaz. Atık su içerisinde bulunabilecek katı materyallerin ayrıştırılarak suyun geri kazanımı hedefler. Ayrı bir depoya aktararak kimyasal takviyesi ile su hattınıza geri dönüş sağlayabilirsiniz. Bunların dışında bir kullanımda sadece bahçe sulaması veya belirli bir bölgeye aktarımını sağlayabilirsiniz.

Çalışma Sistemi

Ürün 3 hazneden oluşmakta olup, 3 farklı filtre yapılarak çıkış hattına ulaşır. Tüm filtreler manuel olarak çalışır.

Atık Su Arıtma Deposu
NoEkipman Adı
M11.Hazne Müdahale Kapağı
M22.Hazne Müdahale Kapağı
M33.Hazne Müdahale Kapağı
1NAtık Su Bağlantı Borusu
2NYatay Fiber Filtre
3NKum Filtreli Çekvalf
4NHazne Ayırıcı
5NÇıkış Borusu Filtre
6NÇıkış Borusu
7NYerleştirme Mapası
 1. M1-2-3 : Tüm hazneler için 30 cm kot farkına sahip fiberglas kapaklardır. Genişlik ölçüsü depo ölçülerine göre değişmektedir.
 2. 1N : Atık su bağlantı borusu PVC olup iç kısımda dirsek ile döndürerek ilk akışkanlığın yavaşlatılması sağlanır. Gerektiği takdirde M1 kapağı üzerine alınarak farklı bölgelerden gelen tüm yağmur boru hatlarının bağlanması sağlanabilir.
 3. 2N : Atık su içerisinde bulunan katı atık ve diğer materyallerin 2. Hazneye geçişini engelleyecektir. Vidanjör aracılığı ile bu hazne belirli doluluk oranına ulaştığında boşaltılmalıdır.
 4. 3N : PVC borudan yapılmış filtreleme borularıdır. Ayrıca alt kısımda yer alan kum filtreli PVC çekvalf ile detaylı bir arıtma sağlanır. 3. hazne kullanılarak belirli aralıklarda mutlaka temizlenmelidir. 3. hazne içerisinde sökülerek temizlik kolay bir şekilde yapılabilir.
 5. 4N : Atık su haznelerini ayıran bütün fiberglas plakadır. 3. hazneyi diğer haznelerden ayırır.
 6. 5N : Çıkış borusu filtresi PVC kör tapadır. Üzerinde 7mm çapını geçmeyen delikler bulunur. 3. Hazneye geçebilecek herhangi bir materyalin çıkış borusuna geçişini engeller.
 7. 6N : PVC çıkış borusu hattını belirli bir bölgeye ulaştırarak atık suyun ayrıştırılarak geri kazanılmasını sağlar. Bahçe sulaması gibi işler için kullanım sağlayabilirsiniz.
 8. 7N : Ürünlerin toprak altına yerleştirilmesi sırasında kullanılacak ekipmanlardır.